Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Firmy a státní správa


Nabízíme ucelené jazykové projekty pro zaměstnance firem a státní správy. Naše dlouholeté zkušenosti, systém řízení kvality a stabilní tým českých a zahraničních učitelů jsou zárukou kvality a efektivity našich služeb.

Postupujeme systematicky v krocích, které směřují od analýzy vašich potřeb a vstupního testování jazykových znalostí, přes sestavení programu výuky, až po výuku vedoucí k dosažení stanovených cílů a hodnocení úspěšnosti studentů.

…………………………………………………………………………………………………………….

TYPY KURZŮ

Jazykové kurzy pro české a zahraniční zaměstnance firem a organizací státní správy.

 • kurzy obecného a obchodního jazyka ve všech stupních pokročilosti
 • výuka odborné terminologie dle vašeho profesního zaměření
 • specializované jazykové semináře
 • příprava na mezinárodně platné jazykové zkoušky
 • krátkodobé (intenzivní) a dlouhodobé kurzy
 • individuální kurzy – kurzy na míru vašim potřebám, požadavkům i pokročilosti v našich učebnách v ulici Vinohradská 89/90, Praha 3 nebo ve vaší kanceláři. Chcete se učit jazyky společně s partnerem, přáteli, rodinou či kolegy? Připravíme individuální program na míru jednotlivcům i malým skupinkám.

Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale také na pobočkách firem v ČR a SR.

…………………………………………………………………………………………………………….

VYUČOVANÉ JAZYKY

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • ruština
 • italština
 • španělština
 • čeština pro cizince
 • méně frekventované a orientální jazyky

…………………………………………………………………………………………………………….

LEKTOŘI

 • čeští lektoři - jsou absolventy filozofické nebo pedagogické fakulty v oboru příslušného jazyka, mají dostatečnou pedagogickou praxi a zpravidla pobývali v zemi vyučovaného jazyka, většina z nich s námi spolupracuje dlouhodobě.
 • zahraniční lektoři - mají vysokoškolské vzdělání, absolvovali některý z vybraných metodických kurzů pro výuku daného jazyka (TEFL, CELTA apod.) a mají pedagogickou praxi. Většina z nich pobývá v ČR dlouhodobě a spolupracuje s námi řadu let.

Lektoři splňují vysoké nároky na kvalifikační a metodické standardy a proklientské chování. Vybíráme je s ohledem na skutečnost, že našimi klienty jsou především manažeři a zaměstnanci významných firem a státních institucí.  

Systém vzdělávání a monitorování práce lektorů je dán certifikací ISO 9001:2000 a kritérii Asociace jazykových škol ČR a Asociace jazykových škol a agentur ČR.

…………………………………………………………………………………………………………….

ORGANIZACE VÝUKY

Jazykovou výuku zajišťujeme tak, aby byla jednak maximálně efektivní pro studenty (díky zvolené metodice výuky) a jednak co nejméně zatěžovala HR manažera klienta, a to díky poskytovanému administrativnímu servisu.

Informace o jednotlivých kurzech jsou průběžně evidovány v on-line databázi naší jazykové školy (docházka studentů, náplň hodin, výsledky testování, hodnocení lektora atd.), která je přístupná 24/7/365 odpovědné osobě klienta.

Součástí našich služeb je:

 • úvodní on-line testování, stanovení úrovní a rozřazení do skupin
 • analýza potřeb studentů
 • sestavení programu kurzů – plánu výuky, celkového harmonogramu
 • zajištění výukových materiálů pro studenty
 • zpětná vazba o spokojenosti studentů – prostřednictvím dotazníků a hospitací
 • průběžné a závěrečné testování – včetně hodnocení pokroku studentů lektorem
 • průběžné sledování probrané látky a evidence docházky prostřednictvím on-line databáze
 • průběžný / závěrečný reporting dle potřeb klienta

…………………………………………………………………………………………………………….