Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Soft skills


Rozšířili jsme naše služby o činnost vzdělávacího centra.

Hlavním posláním tohoto moderního vzdělávacího centra je připravovat a realizovat tréninkové programy a školit firemní týmy, od manažerů, přes liniové pracovníky, až po podnikatele a obchodníky.

Všem firemním kurzům, o které jsme rozšířili naše služby, věnujeme maximální pozornost a zacházíme s nimi jako se specifickou a jedinečnou zakázkou. Jako součást servisu Vám poskytneme vstupní analýzu, jejíž podstatnou část tvoří identifikace vzdělávacích potřeb, včetně úrovně znalostí, dovedností a kompetencí účastníků podle firemních cílů.

Absolventi tréninků u nás získají vše, co potřebují pro svoji práci a další profesionální rozvoj. Bohatá nabídka tréninkových programů zahrnuje školení managementu, tréninky obchodníků a prodejců, asistentek, recepčních a telefonistek, speciální kurzy pro Call-centra, personalisty, pracovníky HR a mnoho dalších profesí. Stále více manažerů využívá také antistresové programy a široké spektrum dalších tzv. soft skills tréninků.

Témata tréninkových modulů, kterých najdete v naší základní nabídce více než 100, jsou rozdělena do šesti oblastí:

A/ Manažerské vzdělávání (Řízení a vedení lidí, Motivace, Delegování, Koučování, Týmová práce, Leadership, Řízení projektů a změn, Krizový management, Time Management, Firemní kultura, Sebemotivace a sebeřízení, Antistresové a antifluktuační programy a další)

B/  Obchodní a prodejní dovednosti, marketing (Sales Force Management, Key Account Management, Řízení prodeje a prodejních týmů, Obchodní dovednosti a psychologie obchodního jednání, Zásady jednání se zákazníky/klienty, Vytváření obchodních nabídek, Prezentace na veletrzích a výstavách, Telemarketing, Marketing, Mediální kampaně, Reklama, Public Relations, Výzkum trhu a další)

C/  Speciální manažerské a personalistické dovednosti (Vedení různých typů pohovorů – výběrové, vstupní, behaviorální, hodnotící, disciplinární; Typologie, Grafologie, Rychločtení, Syndrom Burn-out, Kreativní myšlení, Adaptace nových pracovníků, Personální a Informační management a další)

D/  Komunikační dovednosti (Asertivita, Komunikace verbální a neverbální, Písemná a emailová komunikace, Telefonická komunikace, Vnitrofiremní komunikace, Krizová komunikace, Řešení konfliktních situací, Umění vyjednávat, Ovlivňování, Argumentace a přesvědčování, Překonávání námitek, Vymáhání pohledávek, Prezentace a sebeprezentace, Rétorika, Brainstorming, Facilitation Skills, Trenérské dovedností a další)

E/  Dovednosti společenského chování a vystupování (Zásady společenského chování, Společenská etika a etiketa, Společenský kodex, Profesionální image, Školení hostesek, promotérek a asistentek, Manažerský trénink pro asistentky)

F/   Finanční řízení (Manažerské účetnictví jako základ pro řízení firmy, Finanční analýza, Finance pro nefinanční manažery, Ekonomika podniku pro manažery a provozní pracovníky, Ekonomika staveb pro stavbyvedoucí a mistry, Controllig nákladů a výnosů, Sestavování rozpočtů, Controlling ve stavebnictví, Kalkulace výrobku dle receptur a kusovníků, Kalkulace činností a služeb)

Aktivní formou vedená cvičení, založená na upevňování žádoucího chování, příjemné prostředí a přátelský tým lidí, umocňují kvalitu dosahovaných výsledků. Účastníci se tak naučí moderní a zajímavou formou to, co opravdu potřebují a co jim pomáhá v pracovním i osobním životě a růstu.

Vzdělávací projekty a programy pro Vás zajistíme rychle, operativně, kvalitně a se zárukou. Vašim pracovníkům se věnuje profesionální lektorský sbor osvědčených, vysoce kvalifikovaných a erudovaných odborníků. Tréninkové programy realizujeme ve vlastních prostorách nebo podle Vašeho přání také kdekoliv v České a Slovenské republice i v zahraničí. Vybrané typy kurzů a tréninků realizujeme také v angličtině a slovenštině.

Kromě firemních, skupinových i individuálních školení a tréninků patří mezi nejčastěji poskytované služby už sedmým rokem koučink, především individuální pro top management, také však v malých skupinách pro další manažery a specialisty. Následují poradenské činnosti a psychologická diagnostika, včetně Assessment a Development centra, se zaměřením na výběr, hodnocení a další rozvoj zaměstnanců firem.

Poskytneme Vám komplexní servis, ve kterém uplatníme bohaté zkušenosti z provádění personálních auditů a psychodiagnostických hodnocení pro jednotlivce i firmy, včetně recruitmentu.

Principy práce našeho vzdělávacího centra se dají shrnout čtyřmi slovy:

Spolehlivost. Odbornost. Vstřícnost a partnerství.

 

Kvalitu programů a dalších činností si můžete ověřit z mnoha tisíců hodnocení kurzů od jednotlivých účastníků a z vyjádření přínosů a dlouhodobého efektu od jejich manažerů. Můžete se také seznámit s osobními referencemi od renomovaných firem z rozsáhlého seznamu klientů. Dnes už desetitisíce úspěšných absolventů různých typů vzdělávání, kurzů a tréninků Vám mohou dát představu o rentabilitě vynaložených prostředků.

I Vy můžete získat konkurenční výhodu díky znalostem, zkušenostem a ověřenému know-how, které aktivně předáme Vašim lidem.