exact https://www.watchesomega.to/ is able to meet the requirements among engineering,sports as well as business. https://de.wellreplicas.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. welcome to the world of rolex podrbka. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. 100% guarentee the best top quality https://www.salvatoreferragamoreplica.ru. who sells the best https://www.ditareplica.ru/ hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.

Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Soft skills


Rozšířili jsme naše služby o činnost vzdělávacího centra.

Hlavním posláním tohoto moderního vzdělávacího centra je připravovat a realizovat tréninkové programy a školit firemní týmy, od manažerů, přes liniové pracovníky, až po podnikatele a obchodníky.

Všem firemním kurzům, o které jsme rozšířili naše služby, věnujeme maximální pozornost a zacházíme s nimi jako se specifickou a jedinečnou zakázkou. Jako součást servisu Vám poskytneme vstupní analýzu, jejíž podstatnou část tvoří identifikace vzdělávacích potřeb, včetně úrovně znalostí, dovedností a kompetencí účastníků podle firemních cílů.

Absolventi tréninků u nás získají vše, co potřebují pro svoji práci a další profesionální rozvoj. Bohatá nabídka tréninkových programů zahrnuje školení managementu, tréninky obchodníků a prodejců, asistentek, recepčních a telefonistek, speciální kurzy pro Call-centra, personalisty, pracovníky HR a mnoho dalších profesí. Stále více manažerů využívá také antistresové programy a široké spektrum dalších tzv. soft skills tréninků.

Témata tréninkových modulů, kterých najdete v naší základní nabídce více než 100, jsou rozdělena do šesti oblastí:

A/ Manažerské vzdělávání (Řízení a vedení lidí, Motivace, Delegování, Koučování, Týmová práce, Leadership, Řízení projektů a změn, Krizový management, Time Management, Firemní kultura, Sebemotivace a sebeřízení, Antistresové a antifluktuační programy a další)

B/  Obchodní a prodejní dovednosti, marketing (Sales Force Management, Key Account Management, Řízení prodeje a prodejních týmů, Obchodní dovednosti a psychologie obchodního jednání, Zásady jednání se zákazníky/klienty, Vytváření obchodních nabídek, Prezentace na veletrzích a výstavách, Telemarketing, Marketing, Mediální kampaně, Reklama, Public Relations, Výzkum trhu a další)

C/  Speciální manažerské a personalistické dovednosti (Vedení různých typů pohovorů – výběrové, vstupní, behaviorální, hodnotící, disciplinární; Typologie, Grafologie, Rychločtení, Syndrom Burn-out, Kreativní myšlení, Adaptace nových pracovníků, Personální a Informační management a další)

D/  Komunikační dovednosti (Asertivita, Komunikace verbální a neverbální, Písemná a emailová komunikace, Telefonická komunikace, Vnitrofiremní komunikace, Krizová komunikace, Řešení konfliktních situací, Umění vyjednávat, Ovlivňování, Argumentace a přesvědčování, Překonávání námitek, Vymáhání pohledávek, Prezentace a sebeprezentace, Rétorika, Brainstorming, Facilitation Skills, Trenérské dovedností a další)

E/  Dovednosti společenského chování a vystupování (Zásady společenského chování, Společenská etika a etiketa, Společenský kodex, Profesionální image, Školení hostesek, promotérek a asistentek, Manažerský trénink pro asistentky)

F/   Finanční řízení (Manažerské účetnictví jako základ pro řízení firmy, Finanční analýza, Finance pro nefinanční manažery, Ekonomika podniku pro manažery a provozní pracovníky, Ekonomika staveb pro stavbyvedoucí a mistry, Controllig nákladů a výnosů, Sestavování rozpočtů, Controlling ve stavebnictví, Kalkulace výrobku dle receptur a kusovníků, Kalkulace činností a služeb)

Aktivní formou vedená cvičení, založená na upevňování žádoucího chování, příjemné prostředí a přátelský tým lidí, umocňují kvalitu dosahovaných výsledků. Účastníci se tak naučí moderní a zajímavou formou to, co opravdu potřebují a co jim pomáhá v pracovním i osobním životě a růstu.

Vzdělávací projekty a programy pro Vás zajistíme rychle, operativně, kvalitně a se zárukou. Vašim pracovníkům se věnuje profesionální lektorský sbor osvědčených, vysoce kvalifikovaných a erudovaných odborníků. Tréninkové programy realizujeme ve vlastních prostorách nebo podle Vašeho přání také kdekoliv v České a Slovenské republice i v zahraničí. Vybrané typy kurzů a tréninků realizujeme také v angličtině a slovenštině.

Kromě firemních, skupinových i individuálních školení a tréninků patří mezi nejčastěji poskytované služby už sedmým rokem koučink, především individuální pro top management, také však v malých skupinách pro další manažery a specialisty. Následují poradenské činnosti a psychologická diagnostika, včetně Assessment a Development centra, se zaměřením na výběr, hodnocení a další rozvoj zaměstnanců firem.

Poskytneme Vám komplexní servis, ve kterém uplatníme bohaté zkušenosti z provádění personálních auditů a psychodiagnostických hodnocení pro jednotlivce i firmy, včetně recruitmentu.

Principy práce našeho vzdělávacího centra se dají shrnout čtyřmi slovy:

Spolehlivost. Odbornost. Vstřícnost a partnerství.

 

Kvalitu programů a dalších činností si můžete ověřit z mnoha tisíců hodnocení kurzů od jednotlivých účastníků a z vyjádření přínosů a dlouhodobého efektu od jejich manažerů. Můžete se také seznámit s osobními referencemi od renomovaných firem z rozsáhlého seznamu klientů. Dnes už desetitisíce úspěšných absolventů různých typů vzdělávání, kurzů a tréninků Vám mohou dát představu o rentabilitě vynaložených prostředků.

I Vy můžete získat konkurenční výhodu díky znalostem, zkušenostem a ověřenému know-how, které aktivně předáme Vašim lidem.