exact https://www.watchesomega.to/ is able to meet the requirements among engineering,sports as well as business. https://de.wellreplicas.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. welcome to the world of rolex podrbka. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. 100% guarentee the best top quality https://www.salvatoreferragamoreplica.ru. who sells the best https://www.ditareplica.ru/ hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.

Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Audity a testování


Jazykový audit – ověření jazykových znalostí zaměstnanců pomocí on-line testu (možné doplnit o ústní testování).

Recruitment jazykový test – ověření jazykových znalostí uchazečů o práci. Test sestavíme podle požadavků na danou pracovní pozici. Každý test je originál sestávající z písemné a ústní části. Výsledek testu s podrobným hodnocením obdržíte do 24 hodin po ukončení testu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

On-line test jazykové úrovně

 • stanovení studijních plánů a možnost sledování pokroku ve studiu
 • ověření aktuální znalosti jazyka
 • prověření aktuálních nedostatků v gramatických jevech
 • konkrétní návrh literatury ke studiu problematických jevů

Časová náročnost on-line testu

Test obsahuje poslechovou a gramatickou část a je načasován na max. 120 minut. Po zahájení testu je možno test 2x přerušit a znovu se přihlásit přes své heslo a login.

Výsledky testu a získané údaje

Test se vyhodnocuje automaticky, což umožňuje okamžité zobrazení výsledků v procentuální a grafické podobě, včetně upozornění na jednotlivé gramatické jevy, na které je třeba soustředit další pozornost.  V případě firemních klientů má testovaný zaměstnanec přístup pouze ke svým výsledkům, zatímco personalista, případně jiný pracovník odpovědný za vzdělávání ve firmě, má k dispozici výsledky všech testovaných zaměstnanců.

Výstupy

 • úspěšnost v poslechovém testu v %
 • úspěšnost v gramatickém testu – v porovnání s úrovněmi pokročilosti definovanými Evropským referenčním rámcem (A1-C2) a vzhledem k mezinárodně platným zkouškám
 • změření pokroku porovnáním výsledků z prvního a druhého testování
 • osnovy pro další studium
 • personální oddělení získá přehlednou tabulku se všemi výsledky

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Testované jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • ruština

Testy v ostatních jazycích po dohodě také zajistíme.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….