Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Audity a testování


Jazykový audit – ověření jazykových znalostí zaměstnanců pomocí on-line testu (možné doplnit o ústní testování).

Recruitment jazykový test – ověření jazykových znalostí uchazečů o práci. Test sestavíme podle požadavků na danou pracovní pozici. Každý test je originál sestávající z písemné a ústní části. Výsledek testu s podrobným hodnocením obdržíte do 24 hodin po ukončení testu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

On-line test jazykové úrovně

 • stanovení studijních plánů a možnost sledování pokroku ve studiu
 • ověření aktuální znalosti jazyka
 • prověření aktuálních nedostatků v gramatických jevech
 • konkrétní návrh literatury ke studiu problematických jevů

Časová náročnost on-line testu

Test obsahuje poslechovou a gramatickou část a je načasován na max. 120 minut. Po zahájení testu je možno test 2x přerušit a znovu se přihlásit přes své heslo a login.

Výsledky testu a získané údaje

Test se vyhodnocuje automaticky, což umožňuje okamžité zobrazení výsledků v procentuální a grafické podobě, včetně upozornění na jednotlivé gramatické jevy, na které je třeba soustředit další pozornost.  V případě firemních klientů má testovaný zaměstnanec přístup pouze ke svým výsledkům, zatímco personalista, případně jiný pracovník odpovědný za vzdělávání ve firmě, má k dispozici výsledky všech testovaných zaměstnanců.

Výstupy

 • úspěšnost v poslechovém testu v %
 • úspěšnost v gramatickém testu – v porovnání s úrovněmi pokročilosti definovanými Evropským referenčním rámcem (A1-C2) a vzhledem k mezinárodně platným zkouškám
 • změření pokroku porovnáním výsledků z prvního a druhého testování
 • osnovy pro další studium
 • personální oddělení získá přehlednou tabulku se všemi výsledky

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Testované jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • ruština

Testy v ostatních jazycích po dohodě také zajistíme.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….