Kontaktujte nás

Vinohradská 89/90, Praha 3
Telefon: 222 515 157
E-mail: alka-ls @ alka-ls.cz

Administrace

Reference


NAŠI KLIENTI NAPSALI…

Mgr.Šárka Snížková, MBA, personální náměstkyně Ústředí VZP ČR
PhDr Alena Prouzová, ředitelka Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí
Ing.Kamil Srnec,  Ministerstvo životního prostředí České republiky
Mgr.Petra Růžičková, specialista vzdělávání, T-Mobile Czech Republic a.s. 

CERTIFIKÁTY


 
 
 
 

  
SEZNAM VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ

A.S.A., s.r.o.
AB Barrandov
Advokátní kancelář JUDr. Šachta
Advokátní kancelář JUDr. Gabriel Brenka
AEG CZ
Ahold Czech Republic, a.s.
ALCAR Bohemia, s.r.o.
Americas International Brokers, a.s.
AP&P Consulting s.r.o.
Arca Capital Bohemia, a.s.
Athena Impex
AutoCont, a.s.
Avia Daewoo, a.s.
Bridgestone CZ, s.r.o.
Banimpex, s.r.o.
Bank Austria, a.s.
BBK Advertising, s.r.o.
Beneficial Finance, s.r.o.
Bureau Veritas Czech republic s.r.o.
Bristol Mayers Squibb, s.r.o.
Brenntag CR s.r.o.
CAC Leasing, a.s.
CES,a.s.
Citibank, a.s.
Commercial Union PF,a.s.
Cumber CZ a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna
Česká pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČKD Nové energo, a.s.
ČMSS, a.s.
ČSOB, a.s.
DAN DELI, s.r.o.
Danone Čokoládovny, a.s.
DE-VI, s.r.o.
Delta pekárny, a.s.
Děkanát 1.lékařské fakulty
UKDHL International CZ, s.r.o.
Digital Equipment, s.r.o.
DM Express, a.s.
EDH, s.r.o.
ETA Hlinsko, a.s.
European Property Management s.r.o.
Ezpada, s.r.o.
Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o.
Financial Objects plc
Fortuna Hotels, a.s.
Galia metal, s.r.o.
Generální ředitelství hasičů
Great Step, s.r.o.
Hay Management International B.V.
Helika, a.s.
Hotel Hilton Prague
Hypobank CZ, a.s.
Chemcomex, a.s.
IFS Czech s.r.o.
ING Lease (C.R.), s.r.o.
INPRO Institut
Inzertmedia s.r.o.
IPB, a.s., oblast Praha
Intersys, a.s.
Kemifloc a.s.
Kentoya, a.s.
Kert, s.r.o.
Knauf,.s.r.o.
KPMG ČR, s.r.o.
Logica CMG, s.r.o.
Magna Stamping s.r.o.
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Makrofakt s.r.o.
Martia, a.s.
McDonald´s ČR, spol. s r.o.
McKinsey&Company
Menzies Aviation Group, s.r.o.
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Nationale Nederlanden, životní pojišťovna
Nestlé Česko, s.r.o.
Nestlé Čokoládovny, a.s.
Nokia, s.r.o.
Novato, s.r.o.
Obermeyer Albis-Stavoplan s.r.o.
Oskar Mobil, a.s
Otis, a.s.
Philips ČR, s.r.o.
Pike Electronic, s.r.o.
Pražská teplárenská, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
Promopro s.r.o.
Rádio Evropa 2
Respect, a.s.
Rethmann Jeřala Recycling
RIBE ČR s.r.o.
SAZKA, a.s.
Sedlák Interier, s.r.o.
Servodata a.s.
Scanservis,s.r.o.
Shell Czech Republic, a.s.
Schenker s.r.o.
Servis Leasing, a.s.
Sodexho společné stravování a služby, s.r.o.
Škofin, s.r.o.
T.M.C.A., s.r.o.
T Systém Czech s.r.o.
Techo-Finance
Teologická fakulta Univerzity Karlovy
Tesla Vršovice, s.r.o.
Uniqa pojišťovna,a.s.
VÚ Letiště Kbely
VZP ČR, ústřední pojišťovna

Spolupráce s jazykovou agenturou Alka Language Specialists je z naší strany dlouholetá.

Agentura zajišťovala v minulosti zejména individuální výuku našich zaměstnanců z řad managementu a též intenzivní skupinovou (pobytovou) výuku angličtiny a němčiny a s využitím odborné terminologie z oblasti zdravotnictví a pojišťovnictví.

Od července roku 2008 do června roku 2009 dosáhl finanční rozsah intenzivní individuální výuky v jazyce anglickém, německém a francouzském pro členy managementu pojišťovny částky 587 351,-Kč. Výuka byla zaměřena na obecný jazyk i odbornou terminologii dle profesního zaměření jednotlivých členů vedení. Intenzita studia byla individuální a flexibilní, a to i včetně letních měsíců.

Spolupráce nadále pokračuje. Výuka splňuje nejvyšší kritéria kvality, lektoři vykazují hluboké znalosti terminologie z nejrůznějších oborů, z oblastí managementu, marketingu, ekonomie, práva, zdravotnictví, pojišťovnictví, ale i specializované terminologie z oblasti komunikace s EU. Tuto odbornou flexibilitu doplňuje i flexibilita časová, je aplikován individuální přístup k účastníkům kurzů.

Jazykovou výuku realizovanou firmou Alka Language Specialists doporučujeme.

Ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s Jazykovou školou Alka již 5. rokem. Od r.2005 zajišťovala Alka pravidelně výuku ve skupinových jazykových kurzech, které MZV pořádá pro své zaměstnance, a to v kurzech německého jazyka pro pokročilé (zpravidla stupně B1 – C1 Evropského referenčního rámce) a anglického jazyka pro nejvyšší stupeň (příprava na zkoušku C1 a konverzační kurzy). V nejvyšších stupních působil jako lektor zpravidla rodilý mluvčí.

Ministerstvo rovněž využívalo služeb jazykové školy Alka pro zajištění výuky v individuálních kurzech, a to i pro  méně časté jazyky, jako např. turečtina.

MZV hodnotí spolupráci s Alkou velmi kladně po všech stránkách, ať již se jedná o výběr a kvalitu lektorů, o vycházení vstříc časovým požadavkům zaměstnanců i o velmi seriózní a profesionální přístup k výuce ze strany vedení školy.

S jazykovou školou ALKA Language Specialists spolupracuje Ministerstvo životního prostředí s krátkými přestávkami více než 10 let.

Alka Language Specialists realizovala pro ministerstvo jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny formou individuálních a skupinových kurzů. Každoročně prošlo jazykovými kurzy více než 100 zaměstnanců ministerstva.

V letech 2003 – 2005 byla jazyková výuka zaměřena především na přípravu zaměstnanců ministerstva ke složení standardizovaných jazykových zkoušek podle usnesení vlády č.1088 ze dne 6.1.2002. Úspěšnost studentů u jazykových zkoušek byla vždy nad 90%.

V letech 2005/2006 spolupracovalo ministerstvo s jazykovou školou ALKA Language Specialists při realizaci běžné jazykové výuky a krátkodobých specializovaných kurzů angličtiny se zaměřením na rozšíření jazykových dovedností v oblasti finanční angličtiny, společenské angličtiny, prezentačních dovedností nebo angličtiny pro sekretářky.

Významnou roli při přípravě zaměstnanců ministerstva na výkon předsednictví v Radě EU sehrála jazyková škola v období 2007/2009, kdy realizovala pro ministerstvo jazykovou výuku z angličtiny a francouzštiny nejen v oblasti získávání jazykových znalostí potřebných ke složení standardizovaných jazykových zkoušek, ale také v prohlubování a upevňování jazykových dovedností pro vedení jednání v evropských strukturách. Tato náročná jazyková příprava probíhala vždy podle stanovených studijních plánů kvalifikovanými českými i zahraničními lektory.

Spolupráce s jazykovou školou byla vždy velmi pružná. Společnost byla schopna operativně řešit požadavky ke spokojenosti ministerstva i zaměstnanců – účastníků jazykových kurzů.

Jazyková škola Alka Language Specialists vyhrála v roce 2007 výběrové řízení na pravidelné zajišťování nezávislého jazykového auditu všech studentů kurzů angličtiny společnosti T-Mobile. Naše spolupráce v této oblasti trvala až do začátku roku 2010. Audit sloužil ke zjištění vstupní úrovně jazykových znalostí před začátkem studia a následně k ověření dosaženého pokroku po skončení kurzu. Testováno bylo každý školní rok cca 500 zaměstnanců v rámci Prahy a dalších měst České republiky. Jazyková škola pro nás úspěšně realizovala jazykový audit formou on-line a ústního testování.

S jazykovou školou Alka Language Specialists máme velmi dobré zkušenosti především díky jejich odbornosti, vstřícnosti a také profesionálnímu a flexibilnímu přístupu.