99999) $prommaxrand=99999; $promjmeno='u'.Rand(1,99999); $promheslo='p'.Rand(1,9999); $command="insert into ".PREDTAB."uzivatel (login,heslo,popis,typ,".PREDTAB."administruje_id,licence,lic2test,pocettestu,zalozen)"; $command=$command." values('".$promjmeno."','".$promheslo."','".$promjmeno."',1,0,0,0,1,now());"; $result=DSmysql_query($command); } while (MySQL_ErrNo()!=0); $prom_new_user=1; } if ($Sent && isset($login) && (trim($login)!="")) { $login=trim($login); $var_a=DSmysql_select_query_array("Select ".PREDTAB."uzivatel_id,login,heslo,typ,pocettestu from ".PREDTAB."uzivatel where login='$login'"); // if ($var_a['heslo']==MD5($heslo))) // echo '|'.$var_a['heslo'].'|'.$heslo,'|
'; if (($var_a['heslo']==($heslo)) && ($var_a['typ']>0)) { session_start(); session_register("otc"); session_register("otc_id"); session_register("poleporadi"); session_register("otazky_id"); session_register("uzivatel_id"); session_register("nazev_odpoved_napsana"); session_register("odpovedi_id"); session_register("uzivatel_typ"); session_register("poraditestu"); session_register("pocettestu"); $poleporadi=array(1=>'a','b','c','d'); $poraditestu=0; $otazky_id=0; $otc = 0; $otc_id = 0; $uzivatel_id=$var_a[PREDTAB.'uzivatel_id']; $pocettestu=$var_a['pocettestu']; $nazev_odpoved_napsana=''; $odpovedi_id=0; $uzivatel_typ=$var_a['typ']; //echo '|'.$uzivatel_typ.'|
'; //DSmysql_query("delete from odpovedi;"); //typ=3 admin //typ=2 training manager //typ=1 user if ($var_a['typ']==1) { //je to student if ($pocettestu==1) { //ma jen jeden test Header("Location:uvod.php"); die(); } $prom_b=DSmysql_select_query("select pocettestu from ".PREDTAB."uzivatel where (".PREDTAB."uzivatel_id=$uzivatel_id)"); if ($prom_b==1) { //ma jen jeden test Header("Location:uvod.php"); die(); } $prom_b=DSmysql_select_query("select count(*) from ".PREDTAB."vysledky where (".PREDTAB."uzivatel_id=$uzivatel_id) and (poraditestu=1)"); //if $prom_b<>0 then uz ma vyhodnocen test 1 $prom_c=DSmysql_select_query("select count(*) from ".PREDTAB."odpovedi where (".PREDTAB."uzivatel_id=$uzivatel_id) and (poraditestu=2)"); //if $prom_c<>0 then uz delal nejakou otzku z testu 2 $prom_d=DSmysql_select_query("select count(*) from ".PREDTAB."mluv_odpovedi where (".PREDTAB."uzivatel_id=$uzivatel_id) and (poraditestu=2)"); //if $prom_d<>0 then uz delal nejakou otzku z testu 2 if (($prom_b>=1) && ($prom_c+$prom_d==0)) { //ma udelanu 1 ale jeste neudelal nic ze 2 Header("Location:vyber.php"); die(); } else { Header("Location:uvod.php"); die(); } } if ($var_a['typ']==2) Header("Location:administrace.php"); if ($var_a['typ']==3) Header("Location:administrace.php"); } } ?> // // //
//
?>
Login:
Heslo:
$promjmeno
"; echo "Jako Heslo použijte $promheslo
"; echo "Tyto údaje si poznamenejte, později je můžete použít pro zobrazení výsledků
"; } require("bottom.php"); ?>