"; if ((CONST_LOG) && (StrToLower(SubStr($Command,0,6))!='select') && (StrToLower(SubStr($Command,0,4))!='show')) { global $SES_USERS_ID; mysql_query("Insert into sql_log(USER_ID,DT,SQL_COMMAND) values('$SES_USERS_ID',now(),'".StrTr($Command,'"'."'"," ")."');"); $chyba=MySQL_Error(); if ($chyba!='') echo ''.$chyba,'
'; } return mysql_query($Command); } function DSmysql_select_query($Command) { // echo "|$Command|
"; $vysl=DSmysql_query($Command); if ($radek_vysl=mysql_fetch_array($vysl)) return $radek_vysl[0]; else { echo "ERROR: Not Result DSmysql_select_query - $Command
"; return ''; } } function DSmysql_select_query_array($Command) { //echo "|$Command|
"; $vysl=DSmysql_query($Command); $radek_vysl=mysql_fetch_array($vysl); return $radek_vysl; } ?> 40,40,40,40,20,20); $PO_KOLIKA_ODDELOVAT=1; define("ZOBRAZOVAT_OSNOVY",1); // 0/1 Jestli ma ukazovat osnovy define("ZOBRAZOVAT_JEVY_OD",70); //od kolika % ukazuje jevy a od kolika ukazuje ucebnice define("ZOBRAZOVAT_JEVY_VE_VYSLEDKU",1); //jestli ma ve vysledku zobrazovat jevy define("TRIDIT_DO_SKUPIN",40); //jestli ma tridit do skupin 0 ne je to celistvy test 1-n po kolika otazkach je skupina $POLE_DELKA_SKUPINY=Array(1=>40,40,40,40,20,20); define("CONST_PRAVO_NEW_USER",0); //jestli ma byt k dispozici moznost zavolanim s parametrem ?a=new vytvorit noveho uzivatele define("CONST_NAZEV_JAZYKA","francouzštiny"); define("CONST_ZOBRAZOVAT_UCEL",0); //jestli ma zobrazovat v uvod.php UCEL define("CONST_TEST_DEMO",False); //jestli je to demo test $uroven=Array(1=> "Elémentaire 1, 2", "Elémentaire 3, Intermédiaire 1", "Intermédiaire 2, Intermédiaire 3, Avancé 1, Avancé 2", "Avancé 3, Supérieur 1, Supérieur 2", "Avancé", "Avancé"); $uroven_zkratka=Array(1=>"A1","A2","B1","B2","C1","C2"); $const_vysvetlivky='

'; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.'Vysvětlivky:
'; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.''; //$const_vysvetlivky=$const_vysvetlivky.'
P1Poslech 1IAIntermediate A
P2Poslech 2IBIntermediate B
PTPoslech TotalUIAUpper - Intermediate A
EAElementary AUIBUpper - Intermediate B
EBElementary BAAAdvanced A
PIAPre-Intermediate AABAdvanced B
PIBPre-Intermediate B
'; $priprava_na_zkousky=Array( 0=>"PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY", "", //1 "DELF 1 & 2", //2 "DELF 3 & 4", //3 "DELF 5", //4 "DELF 6", //5 "DALF 1", //6 "DALF 2" //7 ); //11 $priprava_na_zkousky2=Array( 0=>"EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC", "", //1 "A1", //2 "A2", //3 "B1", //5 "B2", //7 "C1", //9 "C2"); //11 ?> ALKA-LS TEST
Alka

ALKA TEST

LANGUAGES WITHOUT FRONTIERS

Login:
Heslo: